Υποδομή Πληροφορικής

Η Αστρολάβος Πληροφορική | Δίκτυα παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού (Hardware/Software). Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες στη  Πληροφορική

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες Υποδομής Πληροφορικής περιλαμβάνουν :

 • Σχεδίαση και υλοποίηση Τοπικού Δικτύου (Ενσύρματο και Ασύρματο LAN).
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης κτιρίου.
 • Εγκατάσταση τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).
 • Σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού (Servers, PC’s, Εκτυπωτές, Συσκευές Δικτύου, κλπ).
 • Σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύωσης απομακρυσμένων σημείων (WAN).
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Διακομιστών (Server Operating Systems) βασισμένα σε Microsoft Windows ή Unix/Linux.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών.
 • Εύρεση και καταχώρηση ονομάτων τομέα Διαδικτύου (Internet Domain names).
 • Δημιουργία και παραμετροποίηση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Κατασκευή Ιστοτόπων (Websites).
 • Μελέτες ασφάλειας δικτύων, υπολογιστών και δεδομένων

Σκοπός μας είναι ο  σωστός συνδυασμός προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τηυν υποστήριξη των πελατών μας ώστε  να αποκτήσουν τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, πλαισιωμένα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς.