Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων

Παροχή λύσεων εποπτείας, επισκευής και αναβάθμισης υπολογιστικών συστημάτων servers, desktop και laptop.