Δικτύωση υπολογιστών

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων υπολογιστών.