Αρχική

Η εταιρεία Αστρολάβος Πληροφορική | Δίκτυα δημιουργήθηκε το 2011 στα Κύθηρα.
Εμπνευσμένη από τον υπολογιστή – αστρολάβο των Αντικυθήρων έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπαίδευσης στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δικτύων Επικοινωνιών.

Αποτελεί μια ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας νέες Τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης. Η συνεχής εξειδίκευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και η χρήση το πιο σύγχρονου εξοπλισμού, μας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύουμε συνεχώς σε state-of-the-art προϊόντα και τεχνολογίες.

Η παραπάνω δυναμική, καθιστά την εταιρεία Αστρολάβος Πληροφορική|Δίκτυα ικανή να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες αποσκοπώντας πάντα στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας:
• Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
• Η αντιπροσώπευση και η εμπορία εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
• Προϊόντα και υπηρεσίες ευρυζωνικών υποδομών για οικίες και επιχειρήσεις.
• Παροχή υπηρεσιών Internet.
• Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ