Αρχική

Η εταιρεία Αστρολάβος Πληροφορική | Δίκτυα δημιουργήθηκε το 2011 στα Κύθηρα. Εμπνευσμένη από τον υπολογιστή – αστρολάβο των Αντικυθήρων έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπαίδευσης στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δικτύων Επικοινωνιών.

Αποτελεί μια ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας νέες Τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης. Η συνεχής εξειδίκευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και η χρήση το πιο σύγχρονου εξοπλισμού, μας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύουμε συνεχώς σε state-of-the-art προϊόντα και τεχνολογίες.

Η παραπάνω δυναμική, καθιστά την εταιρεία Αστρολάβος Πληροφορική | Δίκτυα ικανή να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες αποσκοπώντας πάντα στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.
Πιστεύουμε στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Προσπαθούμε να υπερκαλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να τους υποστηρίζουμε στην επίτευξη των στόχων τους, με την προσφορά εξειδικευμένων και αποδοτικών λύσεων.
Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας:
• Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Η αντιπροσώπευση και η εμπορία εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Προϊόντα και υπηρεσίες τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων (WiFi HOTSPOTS) για εμπορική ή μη εκμετάλλευση.
• Προϊόντα και υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών για οικίες και επιχειρήσεις.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της (οικίες και επιχειρήσεις) για το πώς μπορούν με το μικρότερο κόστος να αποκτήσουν αξιόπιστη Ευρυζωνική πρόσβαση καθώς και το πώς θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά ώστε να κάνουν γρήγορα απόσβεση της επένδυσής τους.
• Παροχή υπηρεσιών Internet.
• Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ